Sammanställning av biblioteksenkät 2017

Enkätundersökning

Under november månad hade vi en enkät på biblioteket för att bland annat undersöka hur våra låntagare trivs, nu kan ni se en sammanställning av svaren och några av kommentarerna här Biblioteksenkät 2017


Publicerad den 27 december 2017, senast ändrad den 27 december 2017