Årets Kulturstipendiat 2017

Tranemo kommuns kulturstipendium på 10 000 kr utdelas årligen till enskild person eller grupp som gjort betydande insatser inom det kulturella området.  Stipendiaterna ska vara verksamma inom kommunen.

Årets kulturstipendie till Torpa SlottsteaterTorpa Slottsteater

Motivering:

Tranemo kommuns kulturstipendium 2017 tilldelas föreningen Torpa Slottsteater som under närmare två decennier levandegjort delar av Tranemo kommuns kulturarv genom sina teaterföreställningar som utvecklats och breddats genom åren.  Torpa Slottsteater har fungerat som plattform och scen där lokala aktörer haft  möjlighet att delta och skaffa sig erfarenhet som scenkonstnärer vilket även inspirerat till fortsatt profession i branschen. Genom sin förmåga att använda den historiska platsen som arena har Torpa Sottsteater nått ut till en stor publik och rönt massmediala framgångar.


Publicerad den 11 december 2017, senast ändrad den 8 januari 2018 av Johanna Gustafsson