Trafikavstängning i Sjötofta, väg 1578

Under perioden 2017-08-21 (v34) – 2017-10-02 (v40) kommer bron över ån vid Stomsjön sydväst om Sjötofta Kyrka, väg 1578, att vara avstängd i samband med renovering. Möjlighet att ta sig över bron med gång- och cykeltrafik kommer att finnas.

VägarbeteVägarbete

Arbetet utförs som en del av Trafikverkets underhåll i paketet Göteborg syd & nord med Trafikverket som beställare.

Arbetet omfattar utbyte av kantbalkar, nytt bro- och vägräcke samt ny beläggning. Informationsskyltar sätts i början av juli upp i anslutning till bron.

Så här kommer omledning av trafiken ske under renoveringen:

Omledning

Omledning

 


Publicerad den 7 augusti 2017, senast ändrad den 8 augusti 2017 av Veronica Ronnemo

Kontakt