Konstaktiviteter i sommar

Tyger från Väveriet i UddeboUddebo Väveriet

TOMMA RUM PÅ VÄVERIET I UDDEBO

- ett konstprojekt som pågår från den 19 juni – 20 augusti. Tomma Rum är en plattform för kulturellt och konstnärligt utbyte som varje sommar arrangerar en vistelse på en mindre ort i Sverige. Projektet fokuserar på möten och att lägga grunden för nya former av samarbeten mellan konstnärer, kulturutövare och lokalbefolkningen på orten som besöks. Tomma Rum är öppet för alla att delta, det finns inga inträdeskrav och projektets struktur formas av de som deltar i relation till platsens förutsättningar. Under perioden som projektet pågår från juni till augusti är det ungefär 15 deltagare åt gången. Det finns inga konstnärliga krav eller förväntningar på någon deltagare, man är helt fri att forma sin tid. Man kan initiera en utställning, ett gemensamt projekt, ett samarbete, arbeta helt individuellt eller hitta på något annat. Eventuella event annonseras via sociala medier och anslag.

Tomma rum

(X)-SITES

Ett annat projekt som pågår i sommar är, (X)sites som är utställningar med platsspecifik temporär konst (Land Art) i landskapen efter cykellederna Kattegattleden och Sjuhäradsrundan. Två konstnärer från Syrien, Rezan Arab och Nisrine Boukhari kommer att vara i Tranemo kommun på tre olika platser, Näckrosdammen strax norr om Tranemo, vid Gula Huset och vid Väveriet i Uddebo.

(X)sites syftar till att aktivt skapa möten mellan publiken/allmänheten och nyskapad platsspecifik samtidskonst. En serie – kallat ”Forum” – med seminarier, workshops , happenings kommer att arrangeras under utställningsperioden.

(X)sites

Konstnärer (X)-sites


Publicerad den 5 juli 2017, senast ändrad den 5 juli 2017