Öppet hus för ESF-projekt fredag 5 maj

Välkommen till öppet hus på jobbcenter i Tranemo (Tåstarpsgatan 9) den 5 maj mellan klockan 09.00-12.00 där arbetsmarknadsenheten visar upp ESF-projekten Startskottet och Point. Här kan du ta del av vad som görs i respektive projekt, vad projekten syftar till och vilka aktiviteter som finns.

ESF-projektESF-projekt

Startskottet

Startskottet är ett treårigt projekt som finansieras av ESF Europeiska socialfonden. Målet är att fånga upp unga personer som behöver få stöttning mot studier eller arbete. Startskottet erbjuder stöd genom vägledning och coachning, både individuellt och i grupp.

Det unika i Startskottet är att vi erbjuder deltagarna en tröskellös verksamhet där varje individ möts på sina egna villkor. För att kunna uppnå detta samverkar vi bland annat med socialtjänsten, arbetsförmedlingen och skolan. Startskottet är ett projekt i Svenljunga- och Tranemo kommun i samverkan med myndigheter, skola och näringsliv.

POINT
Står för Påverkan – Offentligt – Ideellt – Näringsliv – Tillsammans

Vägleder personer i behov av extra stöd för att hitta sin plats på arbetsmarknaden genom nya vägar mot arbete och studier. Genom olika valbara steg stärks personen på ett positivt sätt för att kunna närma sig sin egen försörjning.  Upplägget är både gruppinriktat och individuellt utifrån varje persons egna förutsättningar och planeras tillsammans med en coach. I POINT deltar man i aktivitet minst 20 timmar/vecka.

Välkommen!


Publicerad den 2 maj 2017, senast ändrad den 2 maj 2017