Gratis busskort hela sommaren för dig född 1998-2002

Är du född mellan 1998-2002 och folkbokförd i Tranemo kommun, kommer du att få ett fritidskort hemskickat till dig.

En bussNärtrafik är kollektivtrafik som vänder sig till resenärer som har längre än 1 km till närmaste hållplats, i områden där det finns färre än 10 linjelagda turer per vardag med kollektivtrafiken.

Kortet ger dig möjlighet att åka gratis med kollektivtrafiken under hela sommaren 2017. Det är ett beslut som har tagits av kommunstyrelsen i Tranemo kommun. Fritidskortet är giltigt dygnet runt och går att resa på inom hela Västra Götaland mellan den 1 juni och den 31 augusti 2017. Kortet är personligt, vilket innebär att det bara är du som får använda det.

Trevlig resa!


Publicerad den 11 maj 2017, senast ändrad den 11 maj 2017