Familjehem sökes till 3 ensamkommande bröder

Socialtjänsten i Tranemo kommun söker ett familjehem till tre bröder 11, 13 och 15 år. Uppdraget är på längre sikt och det är av stor vikt att pojkarna inte splittras. Finns idag ingen kontakt med föräldrar eller anhöriga. Som familjehem till dessa pojkar bör ni ha ett stort hjärta och förståelse för andra kulturer. Ni bör också vara strukturerade och ha erfarenhet av tonåringar. Ni bör inte ha egna små barn, de biologiska barnen ska ha flyttat hemifrån.

Mamma och barn på promenadMamma och barn på promenad

Att öppna sitt hem för ett barn som behöver det, innebär hårt arbete men också mycket glädje och stimulans. Vi ställer inte några formella krav men familjen ska ha tid, kraft och känslomässigt engagemang och vars resurser kan möta barnets behov. Som familjehemsföräldrar ansvarar man för barnets omvårdnad och fostran så länge som det bedöms vara nödvändigt.
Önskvärt är att familjehemmet ligger i Tranemo kommun för att underlätta skolgång och befintliga sociala kontakter. Som vuxna ska ni vara trygga i er relation och ha en stabil social situation. Ni ska ha engagemang och utrymme att ta emot andras barn. Det krävs tålamod och uthållighet samt att man förväntas stötta och hjälpa pojkarna till ett gott socialt liv och med god skolgång. För detta krävs god förmåga att samarbeta med skola, socialtjänst och andra instanser som kan vara nödvändiga för pojkarna.

För att vi ska veta att ni är den familj vi söker, så utreds alla blivande familjehem. Utredningen sker via intervjuer och vi tar även rutinmässigt in registerutdrag från kronofogdemyndigheten, polismyndigheten och socialtjänstens register. Vi önskar även ha referentutlåtande.

Ersättning till familjehemmet

Tranemo kommun följer SKL (Sveriges kommuner och landsting) rekommendationer om ersättningar till familjehemmen. Ni blir inte anställda men får ett så kallat arvoderingsuppdrag, där ersättningen för arbetet är ATP-grundande. Arvodesdelen är skattepliktig. Ni får också en ersättning för omkostnader, som beräknas utefter barnets behov.

Kontakta kommunens familjehemssekreterare direkt.

Elisabeth Pettersson:
Tel: 0325-57 62 05
Mobil: 0705-56 24 13
e-post:elisabeth.pettersson2@tranemo.se

 

 


Publicerad den 15 mars 2017, senast ändrad den 15 mars 2017