Samverkansmöte integration 2 mars

Så var det dags för mars månads Samverkansgrupp Integration. Denna gång kommer Lenita Oderfält från Arbetsförmedlingen att berätta om AF delaktighet under nyanländas etableringsprocess.

Samverkansmöte integrationSamverkansmöte integration

Vi träffas klockan 9.30-11.00 OBS Tiden på Gudarpsgården, Solgårdsrummet.

Är du inte med i samverkansgruppen idag men har intresse av att vara med? Kontakta i så fall integrationssamordnare Ingela Karlsson och anmäl ditt intresse.

Välkommen!


Publicerad den 28 februari 2017, senast ändrad den 28 februari 2017

Kontakt