Återvinningsstationen i Ölsremma

Återvinningsstationen i Ölsremma kommer under en period att vara borttagen. FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen) hämtar hem stationen den 18 januari.

Avfallssortering

En ny station planeras under våren men väntan på bygglov och iordningställande av ny placering hänvisar vi till närmsta station i Dalstorp, Verkstadsvägen.

 

Vid frågor om återvinningsstationen, kontakta FTI:s servicecenter på 0200-88 03 11.


Publicerad den 17 januari 2017, senast ändrad den 17 januari 2017